Open menu

ZelfVerzekerd


Optimaal voorbereid op de toekomst

Onze medewerkers zijn de sleutelfactor om onze ambities waar te kunnen maken. Dit vraagt om deskundige en gezonde mensen, die werken met daadkracht en in een prettige werkomgeving. Daarom zetten we in op duurzame inzetbaarheid. Dat doen we met ZelfVerzekerd.

Ga eens na hoe jij ervoor staat op het gebied van jouw balans, deskundigheid en de samenwerking met collega’s. Wij ondersteunen jou waar mogelijk en gewenst door de juiste handvatten bieden. Ga daarom het gesprek aan met jouw leidinggevende, zodat we optimaal kunnen inspringen op jouw behoefte(s). Door goed voor onszelf en elkaar te zorgen, werken we samen aan de inzetbaarheid van onze mensen.

Agenda

De volgende activiteiten worden komend jaar aangeboden:

  • Persoonlijke Gezondheidscheck
  • Deelname VNAB kwart marathon
  • Deelname Bruggenloop
  • Kwartaalbijeenkomst
  • Bowlingtoernooi